SEKTOR PUBLICZNY

Efektywność energetyczna procesów w firmie, świadome zarządzanie energią i optymalizacja jej konsumpcji, z wykorzystaniem alternatywnych i odnawialnych źródeł energii to doskonałe narzędzie marketingowe oraz dowód na społeczną odpowiedzialność Państwa firmy.


Coraz częściej zwracamy uwagę na to, na ile ‘zielone’ są produkty i usługi z których korzystamy.


A zatem przystąpienie do Programu Efektywności Procesów, da firmie nie tylko korzyści wymierne w postaci ograniczenia kosztów energii, ale też będzie dowodem na dbałość firmy o środowisko, społeczność lokalną. Co nie wątpliwie będzie dużym atutem na rynku.


Przystąpienie Państwa firmy do Programu Efektywności Procesów pozwoli Państwa firmie na realizację założeń klimatycznych, które mamy spełnić do roku 2020 -


ograniczenie emisji CO2 o min. 20 proc.,


podniesienie efektywność energetyczną o min. 20 proc.


udział odnawialnych źródeł energii (OZE) do 20 proc.

 

W ramach nowego pakietu klimatycznego Komisja Europejska proponuje, aby UE w perspektywie 2030 roku zredukowała emisję gazów cieplarnianych o 40 proc. oraz podniosła udział OZE do co najmniej 27 proc.

Dla firm, które przystąpią do PEP, te założenia często będą możliwe do realizacji już teraz!

Zapraszamy do wykorzystania ekologii dla poprawy efektywności finansowej i energetycznej procesów w Państwa firmie!
Sprawdź czy Twoja firma może zaoszczędzić energię i ograniczyć koszty ….link do ankiety

EKOLOGIA DLA EKONOMII


Copyright © 2013-2014   Fundacja MCTT