BIZNES

Przyjęty w UE pakiet klimatyczno-energetyczny to dla Polski duże wyzwanie i zagrożenie dla gospodarki.  Polska emituje około 50 proc. więcej dwutlenku węgla na jednostkę energii elektrycznej, niż wynosi średnia w UE. Na jedną megawatogodzinę mniej więcej emitujemy ponad jedną tonę dwutlenku węgla, średnia unijna to jest około 500 kg, dlatego Polska odczuje skutki pakietu klimatyczno-energetycznego w stopniu największym spośród krajów Unii Europejskiej.  Dla polskiej gospodarki oznacza, to wzrost cen energii.


Udział w Programie Efektywności Procesów, pozwoli Państwa firmie na takie obniżenie konsumpcji energii, jak jest to możliwe przy obecnym poziomie rozwoju technologicznego. Często oznacza to ograniczenie energochłonności i kosztochłonności procesów o więcej niż 50%.


Naszą rolą jest również wskazanie źródeł dofinansowania części inwestycyjnej projektu oraz pozyskania dla Państwa dofinansowania.


Wraz z opracowanym programem działania, otrzymują Państwo analizę ekonomiczną Państwa  projektu, dla zobrazowania korzyści oraz jako obiektywne narzędzie pomocne w podjęciu decyzji o przystąpieniu do Programu Efektywności Energetycznej.
Sprawdż ile możesz zaoszczędzić – link do ankiety


EKONOMIA DLA EKOLOGII


Copyright © 2013-2014   Fundacja MCTT