Efektywność Energetyczna

Szanowni Państwo,

Tematy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii są powszechnie omawiane w mediach, coraz częściej można uzyskać dofinansowanie działań mających na celu oszczędność energii i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zwykle tematy te są poruszane w kontekście ekologii, dbałości o środowisko.

Dla biznesu jednak najwyższym priorytetem jest generowanie zysków. Bardzo często najprostszym sposobem na zwiększenie zysków i wzrost rentowności produkcji, jest minimalizacja kosztów.
Jeśli są Państwo zainteresowani obniżeniem kosztochłonności i energochłonności procesów o kilkadziesiąt procent, to zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Programie Poprawy Efektywności Procesów.
W Programie skupiamy się na minimalizacji kosztochłonności procesów wynikającej z zapotrzebowania energetycznego procesów (ciepło i energia elektryczna).

Celem Programu jest:

1. Minimalizacja zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów procesów.

2. Efektywne zarządzanie energią w firmie.

3. Optymalizacja zapotrzebowania energetycznego firmy.

Wstępna ocena, czy jesteśmy w stanie pomóc Państwa firmie ograniczyć koszty i zoptymalizować energetycznie procesy, jest bezpłatna. Jedyną inwestycją z Państwa strony, jest inwestycja czasu w wypełnienie wstępnej ankiety.

Dane zgromadzone w ankiecie, są danymi poufnymi i wykorzystane są przez nas tylko do oceny możliwości przystąpienia firmy do Programu.

1. Ocena możliwości ograniczenia kosztów procesów i zapotrzebowania energetycznego na ciepło i energie elektryczną, na podstawie danych uzyskanych z ankiety – wstępna kwalifikacja firmy do Programu.

Na podstawie uzyskanych od Państwa informacji ocenimy możliwości i potencjał, które kryją się w Państwa procesach produkcyjnych. Po pozytywnej weryfikacji danych ustalamy termin szczegółowego audytu energetycznego i technologicznego.

2. Audyt energetyczny i technologiczny w firmie.

Na podstawie szczegółowych danych uzyskanych podczas audytu przedstawimy propozycję projektu dedykowanego dla Państwa firmy. Propozycja projektu zawiera – plan działania, inwestycje związane z obniżeniem kosztochłonności i energochłonności procesów, potencjalne źródła dofinansowania zadań inwestycyjnych, koncepcję i przygotujemy program postępowania dedykowany dla Państwa firmy, mający doprowadzić do założonej redukcji energii i kosztów procesów.
Jako niezależny broker technologii obiektywnie dobieramy najlepsze dla Państwa firmy technologie i rozwiązania. Dzięki temu mają Państwo pewność, iż zastosowane rozwiązania są najlepszymi dla Waszej firmy. Dzięki prowadzeniu działań o zasięgu  międzynarodowym, mamy możliwość wykorzystania najlepszych specjalistów i technologii w Europie w proponowanych Państwa firmie rozwiązaniach.

3. Realizacja projektu

Aby zaawansowane technologicznie przedsięwzięcie spełniało założenia dotyczące ograniczenia energochłonności i kosztochłonności procesów konieczne jest dobre i rzetelne wykonanie projektu, a następnie prac instalacyjnych dlatego nasza usługa jest kompleksowa od opracowania koncepcji, poprzez projekt, wykonawstwo i uruchomienie instalacji, aż po monitoring i stały nadzór.

4. Zarządzanie i monitorowanie gospodarki energetycznej w firmie.

Aby zapewnić optymalizację zużycia energii i prawidłowe działania wszystkich elementów procesów technologicznych, związanych z minimalizacją ich energochłonności nie muszą Państwo zatrudniać ekspertów. Oferujemy rozwiązania IT, które nie tylko będą monitorować zużycie energii, ale też zdanie sterować określonymi parametrami.

 

Zapraszamy do wykorzystania ekologii dla poprawy efektywności finansowej i energetycznej procesów w Państwa firmie! … link do ankiety


Copyright © 2013-2014   Fundacja MCTT