inno-hub

Inno-hub.pl dla inwestorów:

 

Każdy Inwestor tak prywatny, jak i instytucjonalny, może uzyskać informacje o przedsiębiorcach szukających kapitału.

INNO-HUB daje możliwość szybkiego uzyskania informacji o:

- trendach w danym obszarze gospodarczym,

- zaawansowaniu technologicznym danej branży,

- realizowanych projektach B+R prowadzonych w wybranym obszarze nauki,

- potrzebach  technologicznych zgłoszonych przez daną branżę.

 

Każdy inwestor może zgłosić swoją gotowość do wsparcia finansowego wybranych projektów i firm.

Wszystkie informacje, dane, zapytania zdeponowane w bazie wiedzy INNO-HUB są chronione i szyfrowane. Zabezpieczenie danych ma ten sam poziom, co transakcje bankowe, zatem jest absolutnie bezpieczne dla wszystkich użytkowników.


Copyright © 2013-2014   Fundacja MCTT