inno-hub

Inno-hub.pl dla nauki:

Jeśli jesteś Naukowcem, w tym miejscu możesz zgłosić swoją technologię do komercjalizacji, znaleźć  zespół badawczy,  czy partnera biznesowego.

Dla Jednostek Naukowych, Instytutów Badawczych, INNO-HUB daje możliwość:

 - zgłoszenia gotowych technologii do komercjalizacji (sprzedaż technologii, licencji),

 - szybkiego znalezienia partnera biznesowego, partnera badawczego, czy indywidualnego naukowca o określonej specjalności.

 

Wszystkie informacje, dane, zapytania zdeponowane w bazie wiedzy INNO-HUB są chronione i szyfrowane. Zabezpieczenie danych ma ten sam poziom, co transakcje bankowe, zatem jest absolutnie bezpieczne dla wszystkich użytkowników.


Copyright © 2013-2014   Fundacja MCTT