inno-hub


Inno-hub.pl dla biznesu:

Jeśli jesteś Przedsiębiorcą możesz wykorzystać INNO-HUB  aby znaleźć poszukiwaną przez siebie technologię, potrzebnego specjalistę, zespół badawczy, czy partnera naukowego.

Może również zgłosić swoje potrzeby dotyczące poszukiwania kapitału na rozwój firmy, zarówno w zakresie dotacji, jak i inwestora, czy pozyskania kapitału z rynku NewConnect, czy z parkietu głównego.

INNO-HUB rewolucjonizuje też usługi badań rynkowych, branżowych i marketingowych.

Dzięki zasobom informacyjnym, zgromadzonym w INNO-HUB możliwe jest szybkie badanie każdego obszaru rynku (zaawansowania technologicznego danej branży) informacji o zaawansowaniu nauki w danym sektorze,  uzyskanie informacji o  potrzebach technologicznych zgłoszonych przez daną branżę.

Wszystkie informacje, dane, zapytania zdeponowane w bazie wiedzy INNO-HUB są chronione i szyfrowane. Zabezpieczenie danych ma ten sam poziom, co transakcje bankowe, zatem jest absolutnie bezpieczne dla wszystkich użytkowników.
 


Copyright © 2013-2014   Fundacja MCTT