Finansowanie prac B+R


Pomagamy pozyskać środki na sfinansowanie projektów badawczo-rozwojowych.

Usługa może obejmować:
- znalezienie  kapitału  / inwestora, gotowego sfinansować projekt B+R
- pozyskiwanie środków pomocowych na projekty inwestycyjne i badawczo-rozwojowe,   w tym:
     • poszukiwanie możliwości dofinansowania ze środków unijnych (w tym bezpośrednio w Komisji Europejskiej), krajowych i innych źródeł pomocowych,
     • kompleksowe przygotowywanie i optymalizację projektów pod kątem pozyskania dofinansowania,
     • opracowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją aplikacyjną,
     • przygotowanie i weryfikację studiów wykonalności i biznesplanów.
     • przygotowanie i weryfikację ocen oddziaływania na środowisko.
 


Copyright © 2013-2014   Fundacja MCTT