Poszukiwanie partnerów badawczych

Pomagamy Naukowcom / jednostkom naukowym:

-  znaleźć krajowych  i zagranicznych  partnerów do projektów badawczo-rozwojowych,
- znaleźć zespół badawczy w kraju i na świecie zajmujący się danymi zagadnieniami badawczymi.

Ułatwiamy nawiązanie relacji z instytucjami i firmami zagranicznymi, korzystając z naszej międzynarodowej sieci kontaktów.


Copyright © 2013-2014   Fundacja MCTT