Komercjalizacja B+R

Pomagamy naukowcom  zainteresowanym komercjalizacją wyników prac B+R, wynalazku w opracowaniu najbardziej efektywnej ścieżki komercjalizacji.

Definiujemy strategię komercjalizacji uwzględniając aspekty ochrony własności intelektualnej i finansowania komercjalizacji.

Opracowujemy modele finansowe  technologii danych branż.

Wskazujemy właściwą ścieżkę (licencjonowanie, sprzedaż lub utworzenie firmy typu spin-off).

Pozyskujemy kapitał na sfinansowanie komercjalizacji.

Zakres usług może obejmować:
- analizy rynkowe,
- analizę technologiczną rynku,
- poszukiwanie partnera biznesowego,
- strategię komercjalizacji,
- poszukiwanie finansowania.
 


Copyright © 2013-2014   Fundacja MCTT