Poszukiwanie partnerów naukowych i biznesowych w kraju i na świecie

Pomagamy Przedsiębiorcom znaleźć krajowych  i zagranicznych  partnerów biznesowych,
do projektów badawczo-rozwojowych.

Ułatwiamy nawiązanie relacji z instytucjami i firmami zagranicznymi, korzystając z naszej międzynarodowej sieci kontaktów.
 


Copyright © 2013-2014   Fundacja MCTT