Transfer i wdrażanie technologii

Pomagamy w nawiązywaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Poszukujemy dla naszych Klientów, na wybranych przez nich rynkach  - krajowym i/lub światowych:
- gotowych technologii,
- zespołów badawczych,
- partnerów badawczych,
- rynków zbytu,
- finansowania.

Pomagamy w sprawnym wdrożeniu nowych technologii zmniejszając ryzyko niepowodzenia  i naruszenia praw osób trzecich.


Copyright © 2013-2014   Fundacja MCTT