Doradztwo strategiczne

Doradzamy w tworzeniu silnej marki, która stanowi zabezpieczenie przyszłych dochodów przedsiębiorstwa oraz utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku.

W ramach doradztwa strategicznego zajmujemy się:

    Tworzeniem długoterminowych strategii wzrostu wartości Spółki.

    Analizą otoczenia konkurencyjnego.

    Analizą ryzyka finansowego i biznesowego.

    Analizą potencjału strategicznego.
 


Copyright © 2013-2014   Fundacja MCTT