Rozwój biznesu

Warunkiem koniecznym do rozwoju biznesu jest wiedza i doświadczenie! Naszym zadaniem jest je Państwu dostarczyć.
Dlatego proponujemy diagnozę potrzeb i profesjonalną analizę, jako narzędzia pozwalające racjonalnie planowane działania w każdym biznesie.

Diagnoza potencjału i potrzeb, w tym -
audyt technologiczny, innowacyjny i finansowy.

Analiza konkurencji i trendów  -
rynek krajowy i rynki zagraniczne,
analiza branż,
analiza projektów B+R w danym obszarze.


Copyright © 2013-2014   Fundacja MCTT