O nas


Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii jest jedynym centrum transferu technologii w Polsce, które nie jest związane z żadną jednostka naukową czy instytutem badawczo-rozwojowym.

Niezależność zapewnia nam dysponowanie ofertami z różnych jednostek naukowych, instytutów PAN  itp.


Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii nie powstała „z potrzeby chwili” lecz z wieloletniego doświadczenia w działalności na rzecz rozwoju innowacyjnych technologii, transferu technologii oraz aktywizacji dialogu pomiędzy światem nauki, a światem biznesu.


Założyciele Fundacji to osoby z wieloletnim doświadczeniem biznesowym, ale jednocześnie działające w świecie nauki.

Celem Fundacji jest realizacja programów wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Działalność MCTT na styku sfery nauki i biznesu owocuje adaptacją nowoczesnych technologii przez działające w regionie małe i średnie firmy przyczyniając się do podniesienia ich innowacyjności i konkurencyjności.


Copyright © 2013-2014   Fundacja MCTT