Dla inwestorów

Zasady udziału

INWESTOREM w może zostać każda osoba prywatna, bądź firma , która zamierza zainwestować środki finansowe i własną wiedzę w:

     - zupełnie nowe przedsięwzięcie, będące na etapie zgłoszonego do inno-hub’u pomysłu,
    -  młodą, działającą nie dłużej niż rok innowacyjną firmę, z perspektywą rozwoju, jednak bez wystarczających środków, aby rozwinąć       drzemiący potencjał,
     - projekt badawczo-rozwojowy,
     - innowacyjną spółkę o ugruntowanej pozycji rynkowej i potencjałem rozwojowym.

 

WARUNKI

Szukamy godnych zaufania Inwestorów z bogatym doświadczeniem, wiedzą oraz solidnym kapitałem intelektualnym, czerpiących satysfakcję i przyjemność z procesu kreowania i rozwoju nowych perspektywicznych przedsięwzięć.

 

Kroki postępowania

Krok 1

Zgłoszenie przez Inwestora zainteresowania inwestycją w POMYSŁ na BIZNES lub innowacyjną FIRMĄ, przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego  w portalu inn-hub.pl.

Krok 2

Po otrzymaniu zgłoszenia od Inwestora, prześlemy do akceptacji i podpisania dokumentu pn. Warunki Uczestnictwa Inwestora w portalu inno-hub.pl .

Po akceptacji zapisów zawartych w Warunkach i dostarczeniu podpisanego dokumentu rozpoczynamy współpracę.

Krok 3

Inwestor otrzymuje z portalu zawiadomienia dotyczące potencjalnych projektów, firm interesujących inwestora, zgodnie z danymi zawartymi w zgłoszeniu.

Po wyrażeniu zainteresowania pomysłem bądź firmą  dalsze etapy uzgadniane będą indywidualnie na drodze Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii - Inwestor – Uczestnik.


Copyright © 2013-2014   Fundacja MCTT