Dla inwestorów

Każdy Inwestor tak prywatny, jak i instytucjonalny, może uzyskać informacje o przedsiębiorcach szukających kapitału.

INNO-HUB daje możliwość szybkiego uzyskania informacji o:
- trendach w danym obszarze gospodarczym,
- zaawansowaniu technologicznym danej branży,
- realizowanych projektach B+R prowadzonych w wybranym obszarze nauki,
- potrzebach  technologicznych zgłoszonych przez daną branżę.

Każdy inwestor może zgłosić swoją gotowość do wsparcia finansowego wybranych projektów i firm.


Copyright © 2013-2014   Fundacja MCTT