Dla nauki

Jeśli jesteś Naukowcem, w tym miejscu możesz:

zgłosić swoją technologię do komercjalizacji,

znaleźć  zespół badawczy, 

znaleźć partnera biznesowego.


Dla Jednostek Naukowych, Instytutów Badawczych INNO-HUB daje możliwość:

zgłoszenia gotowych technologii do komercjalizacji (sprzedaż technologii, licencji),

szybkiego znalezienia partnera biznesowego,

partnera badawczego,

czy indywidualnego naukowca o określonej specjalności.


Copyright © 2013-2014   Fundacja MCTT