INNO-HUB

 To innowacyjny portal do zarządzania wiedzą o potencjale naukowym, badawczym i biznesowym polskiego rynku.

INNO-HUB.pl to miejsce gromadzenia:
- informacji,
- potencjału intelektualnego,
- organizacyjnego
- finansowego
niezbędnych do tworzenia innowacyjnych, efektywnych ekonomicznie, przyjaznych dla środowiska projektów naukowych i biznesowych.

 

Jak korzystać z portalu INNO-HUB

Inno-hub.pl dla biznesu:

Jeśli jesteś Przedsiębiorcą możesz wykorzystać INNO-HUB  aby znaleźć poszukiwaną przez siebie technologię, potrzebnego specjalistę, zespół badawczy, czy partnera naukowego.
Może również zgłosić swoje potrzeby dotyczące poszukiwania kapitału na rozwój firmy, zarówno w zakresie dotacji, jak i inwestora, czy pozyskania kapitału z rynku NewConnect, czy z parkietu głównego.
INNO-HUB rewolucjonizuje też usługi badań rynkowych, branżowych i marketingowych.
Dzięki zasobom informacyjnym, zgromadzynym w INNO-HUB możliwe jest szybkie badanie każdego obszaru rynku (zaawansowania technologicznego danej branży) informacji o zaawansowaniu nauki w danym sektorze,  uzyskanie informacji o  potrzebach technologicznych zgłoszonych przez daną branżę.

 

Inno-hub.pl dla nauki:

Jeśli jesteś Naukowcem, w tym miejscu możesz zgłosić swoją technologię do komercjalizacji, znaleźć  zespół badawczy,  znaleźć partnera biznesowego.
Dla Jednostek Naukowych, Instytutów Badawczych INNO-HUB daje możliwość zgłoszenia gotowych technologii do komercjalizacji (sprzedaż technologii, licencji), szybkiego znalezienia partnera biznesowego, partnera badawczego, czy indywidualnego naukowca o określonej specjalności.

 

Inno-hub.pl dla inwestorów:


Każdy Inwestor tak prywatny, jak i instytucjonalny, może uzyskać informacje o przedsiębiorcach szukających kapitału.
INNO-HUB daje możliwość szybkiego uzyskania informacji o:
- trendach w danym obszarze gospodarczym,
- zaawansowaniu technologicznym danej branży,
- realizowanych projektach B+R prowadzonych w wybranym obszarze nauki,
- potrzebach  technologicznych zgłoszonych przez daną branżę.

Każdy inwestor może zgłosić swoją gotowość do wsparcia finansowego wybranych projektów i firm.

 

Wszystkie informacje, dane, zapytania zdeponowane w bazie wiedzy INNO-HUB są chronione i szyfrowane.

Zabezpieczenie danych ma ten sam poziom, co transakcje bankowe, zatem jest absolutnie bezpieczne dla wszystkich użytkowników.

 


Copyright © 2013-2014   Fundacja MCTT